Napominjemo,
Da biste mogli da odštampate račun, vaša imovina mora biti registrovano pod vašim ličnim brojem u opštini u kojoj se nalazi imovina